Coșul de Cumpărături

No products in the cart.

Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE  ( TCGV)

Înainte de a utiliza sau obține orice materiale, informații, servicii prin intermediul acestui magazin online, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile.

1. Informații administrator magazin online

Site-ul www.holisticliving.ro este propietatea S.C. ANDEXIS VENTURES SRL cu sediul în Strada George Bacovia nr. 13D, Bloc. I, Et. 4, Ap. 18, Voluntari, Jud. Ilfov, CP 077190, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/5833/2017, Cod de Identificare Fiscală 42198230, denumită administrator.

2. Acceptare TCGV

Administratorul vă oferă accesul în magazinul online și utilizarea acestuia, sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor termeni și condiții. Prin accesarea, utilizarea, obținerea sau achiziționarea oricărui produs, conținut, date, materiale, informații sau servicii prin intermediul magazinului nostru online, dumneavoastră sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții.

3. Drepturi de autor

Vizitatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va descărca/utiliza conținutul magazinului www.holisticliving.ro, imagini, descrieri, elemente grafice, fără acordul scris al administratorului întrucât reprezintă proprietatea administratorului, fiind apărat de legea dreptului de autor și de legile referitoare la proprietatea intelectuală și industrială.

4. Perfectarea contractului la distanță, valabilitate

 • Odată cu lansarea comenzii de pe www.holisticliving.ro, cumpărătorul acceptă comunicarea prin e-mail sau telefon prin care administratorul își derulează activitatea.
 • Prezentul contract la distanță intră în vigoare în momentul confirmării comenzii de către administrator. Confirmarea se efectuează verbal (telefonic) sau electronic (e-mail).
 • TCGV www.holisticliving.ro stau la baza contractului astfel perfectat.
 • Administratorul nu consideră sub nici o formă o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

5. Prețuri, modalități de plată, facturare

 • Prețurile sunt afișate pe pagina dedicată fiecărui produs și nu includ cheltuielile de livrare. Prețul imprimat pe factură este același cu cel transmis de operatori în momentul confirmării comenzii.

Modalitățile de plată sunt disponibile pe pagina de lansare a comenzii.

5. Prețuri, modalități de plată, facturare

 • Prețurile sunt afișate pe pagina dedicată fiecărui produs și nu includ cheltuielile de livrare. Prețul imprimat pe factură este același cu cel transmis de operatori în momentul confirmării comenzii.

Modalitățile de plată sunt disponibile pe pagina de lansare a comenzii.

6. Stocuri, Garanții, Returnare

6.1. STOCURI

Produsele sunt disponibile în stoc dar pot există situații de out of stock (stoc zero) pentru cele cu mișcare lentă. În funcție de solicitări, se asigură refacerea stocurilor. Cu toate acestea, administratorul nu poate garanta disponibilitatea produselor postate. Clienții sunt informați corect, conform termenilor și condițiilor, de disponibilitatea produselor comandate înainte de confirmarea livrării. Rareori, pot apărea erori de comunicare în acest sens.

6.2. GARANȚIE

Produse cu livrare fizică (prin curier) sunt originale, sigilate (în forma în care provin de la parteneri) și însoțite de factură fiscală, chitanță (eliberată de administrator sau de firma de curierat) și după caz certificat de garanție (pentru produsele care necesită garanție).

6.3. RETURNAREA PRODUSELOR

 • Conform legii comerțului electronic nr. 365/2002, republicată 2006, “Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului.
 • Aceeași lege menționează: “Consumatorul NU POATE denunța unilateral contracte de furnizare a produselor, în cazul în care acestea au fost desigilate de către consumator”.

În consecință, administratorul oferă clienților săi, persoane fizice, posibilitatea să returneze produsele cumpărate, dacă sunt respectate următoarele condiții:

 • Produsele să aibă ambalajul original intact (să fie sigilate)
 • Produsele să fie returnate conform procedurii (politică de retur), în ambalajul original, cu toate accesoriile și fără să prezinte vreo urmă de uzură/deteriorare.

În ambele situații, clientul suportă cheltuielile de transport și respectă politica de retur prezentată pe pagină amintită în acest capitol (conform legislației din România).
Costurile returnării sunt asumate în totalitate de către administrator doar în cazul în care clientul constată că produsele primite nu corespund comenzii (sunt altele decât cele solicitate prin transmiterea acesteia.

6.4. POLITICĂ DE RETUR

Clientul:

 • Informează administratorul despre intenția de returnare, prin e-mail în 14 zile lucrătoare de la primirea produselor, specificând numărul facturii care a însoțit produsele la livrare;
 • Așteaptă confirmarea, maximum 48 de ore;
 • Returnează produsele și în maximum 30 de zile primește contravaloarea facturii.

Conform OG 130/2000

Art. 4.

(1) Comerciantul trebuie să transmită consumatorului, în scris sau pe un alt suport de informații durabil, la dispoziția sau accesibil acestuia, în timp util, în perioada executării contractului, următoarele:

a) confirmarea informațiilor menționate la alin. (1), înainte de încheierea contractului;
b) condițiile și modalitățile de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală, pentru cazurile prevăzute în prezenta ordonanță, sub forma clauzei următoare: “Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului”, redactată cu caractere îngroșate. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comandă din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14;

c) sediul comerciantului, la care consumatorul poate să își prezinte reclamațiile;
d) informații privind service post-vânzare și garanțiile oferite;
e) condițiile de denunțare unilaterală a contractului, atunci când acesta are o durata nedeterminată sau o durata mai mare de un an.

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) și e) nu se aplică în cazul serviciilor a căror execuție este realizată cu ajutorul unei tehnici de comunicație la distanță, dacă aceste servicii sunt furnizate o singură dată și facturarea lor este efectuată de operatorul de comunicație.

Art. 7.

(1) Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:

a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4;
b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligațiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu condiția ca întârzierea să nu depășească 90 de zile.

(2) În cazul în care comerciantul a omis să transmită consumatorului informațiile prevăzute la art. 4, termenul pentru denunțarea unilaterală a contractului este de 90 de zile și începe să curgă:

a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator;
b) pentru servicii, de la data încheierii contractului.

(3) Dacă în perioada celor 90 de zile informațiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 14 zile lucrătoare pentru denunțarea unilaterală a contractului începe să curgă din acel moment.

Cum se depune o reclamație

Ce este o reclamație / sesizare?

“Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Cine poate depune o reclamație la ANPC?

„Consumatorul – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afară activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale ”, conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată.
– Reclamațiile și sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice.
– Divergențele între operatorii economici nu intră în sfera de competență a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.
„Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

Cum depuneți o reclamație?

Va rugăm să apelați la această modalitate numai după ce încercați să rezolvați amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.

În situația în care nu ați ajuns la o înțelegere cu vânzatorul sau cu administratorul unității, atunci aveți dreptul să depuneți o reclamație la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor.
Primirea reclamațiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor București, în funcție de raza teritorială în care își desfășoară activitatea operatorul economic.
Conform prevederilor legale, reclamațiile și sesizările se fac în format scris sau în format electronic și se transmit prin poștă clasică sau electronică la sediile comisariatelor județene sau se depun personal.
Reclamația sau sesizarea se face în nume personal.
Reclamația/sesizarea dumneavoastră se rezolvă în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu condiția ca aceasta să fie însoțită de toate documentele probatorii, respectiv factură fiscală, bon fiscal sau chitanță, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz.

Reclamațiile dvs. pentru a putea fi instrumentate de către comisarii din cadrul Comisariatelor Județene trebuie să îndeplinească condițiile prezentate mai sus. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informații.

7. Program de lucru, livrări, termene

 • Produsele disponibile în magazinul online pot fi livrate fizic (prin curier).
 • Termenul de livrare pentru produsele fizice este de 2-3 zile lucrătoare din momentul confirmării livrării.
 • Livrările fizice se efectuează door to door, prin curierat rapid. Livrarea comenzilor se poate efectua doar pe teritoriul României.

Pot exista întârzieri față de termenul de livrare stabilit în momentul confirmării comenzii; în acest caz administratorul nu își asumă nici o răspundere în numele firmelor de curierat.

8. Obligațiile cumpărătorului

 • să furnizeze informații reale, corecte și actuale despre entitatea sa atunci când acestea i se cer, în caz contrar există posibilitatea refuzării comenzilor;
 • să accepte soluționarea eventualelor probleme în termen de 30 de zile de la data sesizării acestora printr-un email adresat administratorului;
 • să accepte TERMENII ȘI CONDIȚIILE administratorului odată cu lansarea comenzilor și să achite contravaloarea mărfii prin metodele puse la dispoziție, la momentul transmiterii comenzii.

9. Obligațiile vânzătorului

 • să contacteze clienții pentru confirmarea comenzilor, prin e-mail sau telefonic;
 • să livreze produsele în cel mult 30 de zile de la confirmarea livrării, dacă acestea sunt în stoc;
 • să utilizeze datele personale colectate de la clienți/utilizatori în concordanță cu secțiunea `Confidențialitate`, parte integrantă din TERMENI ȘI CONDIȚII.

10. Politica de confidențialitate

 • Administratorul nu încurajează SPAM-ul, nu înstrăinează sub nici o formă adresa dvs. de e-mail, cu care v-ați creat cont sau v-ați abonat la newsletter, unor terțe persoane (fizice sau juridice), fără acordul dvs. explicit.
 • Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, administratorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este onorarea comenzilor, reclamă-marketing-publicitate și realizarea de statistici proprii necesare dezvoltării serviciilor oferite.
 • Administratorul colectează, de la clienții săi date cu caracter personal (nume și prenume, e-mail, număr de telefon, adresă și alte date pentru facturare) numai dacă sunt furnizate în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea procesării comenzilor transmise online pe www.holisticliving.ro
 • Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator fiind comunicate Serviciului Comercial / Marketing ai administratorului și companiilor de curierat.
 • Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul firmei. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Observație:
* orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Cookie-uri – sunt fișiere text, controlate de browser-ul de internet, care în versiunea standard este setat să le accepte. La accesarea site-ului www.holisticliving.ro acesta va solicita browser-ului de internet să stocheze cookie în memoria PC-ului. Informațiile din cookie-uri generează reținerea anumitor setări / acțiuni între două sesiuni distincte, mărind astfel viteza de încărcare a paginilor la următoarele vizite. Sunt situații în care poate fi reținută adresa IP-ului de pe care se accesează site-ul ori cea a site-ului de referință, dacă este cazul. www.holisticliving.ro poate fi utilizat, în anumite limite, și fără acceptarea cookie-urilor. Aceste informații sunt necesare pentru a oferi vizitatorilor/clienților servicii calitative și nu vor fi vândute, înstrăinate sau închiriate unei terțe părți.

11. Litigii

TERMENII ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE (TCGV) se supun legislației române. În caz de litigiu, dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu are efect după înregistrarea reclamației la sediul companiei, se va apela la instanța judecătorească a Tribunalului din localitatea în care firma își are sediul.

12. Dispoziții finale

Termenii și Condițiile (TCGV) expuse în acest document reprezintă Contractul dintre dumneavoastră și www.holisticliving.ro, pe care trebuie să îl acceptați și respectați pentru a putea utiliza serviciile noastre online, pe site-ul www.holisticliving.ro
TCGV din acest Contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre utilizatorul site-ului și www.holisticliving.ro

www.holisticliving.ro își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul și/sau orice conținut fără notificare prealabilă a utilizatorului sau clientului.

×

Bine ați venit!

Apăsați pe unul dintre contactele noastre de WhatsApp de mai jos pentru a vă conecta cu un membru al echipei noastre.

×